מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

15
אור יהודה
קרית אונו

החרושת/מסוף אור יהודה

דרך רפאל איתן/הדובדבן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

החרושת/מסוף אור יהודה, אור יהודה

דרך רפאל איתן/הדובדבן, קרית אונו

דרך רפאל איתן/הדובדבן, קרית אונו

מסוף אור יהודה, אור יהודה