מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

153
תל אביב יפו
כפר חב''ד

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציף 623

בית ספר לבנות בית רבקה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציף 623, תל אביב יפו

בית ספר לבנות בית רבקה, כפר חב''ד

בית ספר לבנות בית רבקה, כפר חב''ד

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה, תל אביב יפו