מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

148
ביתר עילית
בית שמש

קדושת לוי/שלום רב

יוסף קארו/בן איש חי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קדושת לוי/שלום רב, ביתר עילית

יוסף קארו/בן איש חי, בית שמש

בן איש חי/יוסף קארו, בית שמש

קדושת לוי/אוהל שרה, ביתר עילית