מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

139
נתניה
טירה

ת.רכבת ספיר/רציף 9

חט"ב א/עבד אל חי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת.רכבת ספיר/רציף 9, נתניה

חט"ב א/עבד אל חי, טירה

חט"ב א/עבד אל חי, טירה

ת.רכבת ספיר, נתניה