מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

134
ביתר עילית
כפר חב''ד

קדושת לוי/שלום רב

בית ספר לבנות בית רבקה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קדושת לוי/שלום רב, ביתר עילית

בית ספר לבנות בית רבקה, כפר חב''ד

בית ספר לבנות בית רבקה, כפר חב''ד

הר"ן/קדושת לוי, ביתר עילית