מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

133
ביתר עילית
מודיעין עילית

קדושת לוי/שלום רב

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קדושת לוי/שלום רב, ביתר עילית

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

הר"ן/קדושת לוי, ביתר עילית