מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

132
ביתר עילית
קרית גת

קדושת לוי/שלום רב

שד. מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קדושת לוי/שלום רב, ביתר עילית

שד. מלכי ישראל/רחבת גדעון בן יואש, קרית גת

שדרות מלכי ישראל/נתן אלבז, קרית גת

הר"ן/קדושת לוי, ביתר עילית