מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

131
נתניה
כפר יונה

ת. מרכזית נתניה/רציף 9

האושר/האהבה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית נתניה/רציף 9, נתניה

האושר/האהבה, כפר יונה