מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

129
ביתר עילית
בני ברק

רוז'ין/ הטוב והמטיב

מגדל ויטה/דרך בן גוריון

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רוז'ין/ הטוב והמטיב, ביתר עילית

מגדל ויטה/דרך בן גוריון, בני ברק

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא, בני ברק

האדמו"ר מרוז'ין/בעל התניא, ביתר עילית